środa, 11 lipca 2012

Wizytówki


Projekt wizytówek
50x90 mm
Wizytownik wykonany przez www.bardzostudio.com

Dyplom


Projekt pracy dyplomowej Marii Sztompka 2012
52 strony
176x250 mm

Ene due rabe ...

wersja Iwersja II

Wyliczanka, zadanie na III roku w pracowni typografii Grażki Lange
ze zbioru " Wyliczanki" Pisarkowa
200x200 mm

Kuchnia buszmenów"Kuchnia buszmenów" , książka powstała w Pracowni projektowania książki
prof. Macieja Buszewicza i Daniela Mizielińskiego, 2012 
www.buszmeni.pl
176x250 mm 

Plakat konkursowyPlakat na konkurs - Artystyczna podróż Hestii
zakwalifokowany do finałowej 12
(konkurs jeszcze nie rozstrzygniety)

futurologia

futurologia zadanie na III roku w pracowni ilustracji prof. Zygmunta Januszewskiego
100x100 mm